MT5 با ویژگی های جدید خود بهترین پلتفرم تجاری در بازار است. MetaTrader 5 یک سیستم تجارت قدرتمند با عمق بازار و سیستم حسابداری جداگانه سفارشات و معاملات ارائه می دهد. این از هر دو سیستم حسابداری سفارش پشتیبانی می کند: سیستم تورهای سنتی و پوشش اقتصادی

چهار حالت اجرای سفارش برای دستیابی به اهداف مختلف تجاری در دسترس است: اجرای فوری ، درخواست ، اجرای بازار و ارز. این پلت فرم از انواع سفارشات تجاری از جمله سفارشات بازاریابی ، معلق و توقف و همچنین توقف عقب پشتیبانی می کند.

با چنین تنوعی از انواع سفارشات و حالت های اجرای موجود ، معامله گران می توانند از هر استراتژی معاملاتی برای کار موفق در بازارهای مالی استفاده کنند.

"سیستم تجارت انعطاف پذیر برای هر استراتژی"

این پلتفرم نمایانگر مفهوم همه در یک است و ابزارهای تحلیلی چشمگیری را ارائه می دهد.

این امکان را می دهد تا به طور همزمان 100 نمودار ارز و سهام را باز کنید. 21 بازه زمانی موجود ، تجزیه و تحلیل دقیق و جامع کلیه تحرکات جزئی قیمت را امکان پذیر می کند. بیش از 80 شاخص فنی و ابزار تحلیلی ، از جمله اشیا graph گرافیکی ، تجزیه و تحلیل دقیق پویایی نقل قول را ارائه می دهند.