به دو روش می توانید ارزش معامله را محاسبه کنید. اولین مورد با محاسبه گر PIP است ، بنابراین می توانید مقدار PIP را یاد بگیرید. مورد دوم با محاسبه گر سود است.

با استفاده از این ماشین حساب می توانید جفت ، قیمت باز کردن ، قیمت بسته شدن و طولانی یا کوتاه رفتن را انتخاب کنید. (خرید یا فروش)

سپس می توانید از قسمت Trade Size برای وارد کردن اندازه که برای تجارت خود انتخاب می کنید استفاده کنید. سپس ماشین حساب به شما نشان می دهد که سود آن چه خواهد بود.

به عنوان مثال ، اگر بخواهید GBP / JPY را با قیمت تجارت 1.0760 و قیمت پایانی 1.1160 معامله کنید ، به عنوان خرید (طولانی) و اندازه تجارت 100000 (1 لات) 36.36 دلار سود خواهید داشت.

۱.لات استاندارد (1) = 100,000 واحد
۲.مینی لات (.1) = 10،000 واحد
۳.Micro-Log (.01) = 1000 واحد